Wyszukiwarka
Subskrypcja

regulamin

DotPay.pl

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem

przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

Regulamin sklepu MonotypeRec.

 1. Sklep MonotypeRec (zwany dalej „Sklepem”) prowadzony jest przez firmę MonotypeRec. Jakub Mikołajczyk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-840), przy ulicy Reymonta 19/43, NIP 118-127-48-58, REGON 140654167, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ew. 432338.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i sposób sprzedaży płyt CD, płyt DVD, płyt analogowych, kaset magnetofonowych (zwanych w dalszej części „Towarem” lub „Towarami” w zależności od kontekstu)
 3. Sklep zapewnia, że Towary, są nowe oraz pochodzą z legalnych źródeł.
 4. Ceny wszystkich Towarów oferowanych w Sklepie podane są w złotych polskich (polska wersja sklepu) lub euro (angielskojęzyczna wersja sklepu) i zawierają podatek VAT.
 5. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia umieszczonego na stronie Sklepu.
 6. Przez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności
  (i) wybranie przez Klienta Towaru,
  (ii) akceptacja niniejszego regulaminu;
  (iii) dla posiadaczy konta Klienta - zalogowanie się Klienta na konto na stronie Internetowej Sklepu albo zarejestrowanie się jako nowy Klient na Stronie Internetowej Sklepu;
  (iv) podanie zgodnych z prawdą danych wymaganych w formularzu;
  (v) potwierdzenie oświadczenia o prawdziwości danych złożonych w zamówieniu, złożonego po wybraniu znacznika w polu typu checkbox (znajdującego się w formularzu z danymi osobowymi)
 7. Rejestracja klienta na stronie Sklepu oznacza konieczność podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych: imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu/adresu e-mail (na wypadek dokonania ewentualnego potwierdzenia/sprostowania zamówienia). Rejestracji można dokonać wybierając na stronie Sklepu opcje „Nowe konto” lub podczas składania zamówienia, podając w formularzu dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 8. Po dokonaniu rejestracji i złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia, a po wpłynięciu środków na konto Sklepu, ten niezwłocznie przystępuje do realizacji takiego zamówienia.
 9. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz mailowej informacji o promocjach, nowościach i nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim. Każdemu klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych zawartych w zbiorach danych Sklepu oraz ich poprawiania.
 10. Podanie danych przez klienta Sklepowi jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia.
 11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do jego uwierzytelnienia w Sklepie. Nadto, klient przyjmuje do wiadomości, ze Sklep nie jest zobowiązany do weryfikowania prawdziwości przekazanych przez klienta danych.
 12. W przypadku zamawiania Towaru klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować, o ile Towar nie został jeszcze przekazany do wysyłki. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzje o odwołaniu należy przekazać niezwłocznie drogą mailową na adres: [email protected]
 13. Czas oczekiwania na wysyłkę uzależniony jest od opisu w polu „dostępność” danego Towaru
 14. Towary które w momencie składania przez klienta zamówienia znajdują się w magazynie Sklepu oznaczone są ikonką „24h”.
 15. Towary które w momencie składania przez klienta zamówienia oznaczone w Sklepie jako „dostępne w terminie 30 dni” zostaną dostarczone przez Sklep w terminie 30 dni roboczych od chwili poprawnego złożenia zamówienia, przy czym Sklep zastrzega, że termin ten może ulec wydłużeniu.
 16. Czas dostawy Towarów uzależniony jest także od formy wysyłki, którą klient wybierze w opcji „forma płatności/wysyłki”.
 17. Zamówione Towary są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (w formie przesyłek priorytetowych lub poleconych priorytetowych) lub firmy kurierskiej.
  Aktualną tabelę z kosztami wysyłki znaleźć można tu http://sklep.monotyperecords.com/?pomoc,5
 18. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  - PayPal;
  obciążenie konta nastąpi wyłącznie na kwotę odpowiadającą wartości przesyłki (czyli sumie wartości artykułów i kosztów dostawy)
  - przelew bankowy tradycyjny (dokonywany osobiscie oddziale banku lub urzędzie pocztowym):
  po skompletowaniu zamówienia klient otrzyma od Sklepu maila z potwierdzeniem tego faktu. Prócz szczegółów zamówienia i kwoty do zapłaty Kupoujący znajdzie w nim numer zamówienia, który należy podać w formularzu zamówienia jako tytuł zapłaty. Dane do przelewu znajdują się na stronie Kontakt (http://sklep.monotyperecords.com/index.php?kontakt,2)
  - przelew bankowy elektroniczny: bezpośrednio po dokonaniu zakupu Kupujący zostanie przeniesiony na stronę serwisu Dotpay.pl obsługującego e-płatności w Sklepie i tam będzie mógł sfinalizować transakcję wybierając odpowiedni kanał płatności. Połączenie z tą stroną jest szyfrowane przy użyciu technologii SET i SSL.
 19. Przy płatności przelewem, kartą lub PayPalem możesz wybrać inny adres wysyłki (oraz inne nazwisko odbiorcy) - czyli możesz wysłać zamówiony Towar w prezencie.
 20. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny, chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia). Paragon fiskalny bądź faktura VAT wystawiane są tuż przed przekazaniem Towarów do wysyłki.
 21. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był otwierany, używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (zafoliowany). Zwracany Towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem/fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy lub konto PayPal wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Klient ma obowiązek dołożyć należytej staranności w zakresie zabezpieczenia zwracanego Towaru przed urazami mechanicznymi w transporcie poprzez stosowne jego opakowanie.
 22. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki, Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać taki Towar przesyłką pocztową adres: Jakub Mikołajczyk, ul. Kolorowa 8/11, 02-495 Warszawa.

Do odsyłanego Towaru należy dołączyć paragon/fakturę z możliwie dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w ciągu 21 dni roboczych od wpłynięcia takiej reklamacji. Odpowiedzi na wskazane powyżej reklamacje będą wysyłane na adres e-mail podany przez Klienta
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w ofercie Sklepu Towary o wartości równej zwróconemu Towarowi .
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
Facebook